Elektrownia Turów

Wentylacja Sprężarkowni, Klimatyzacja pomieszczeń instalacji redukcji tlenków azotu.